Buradasınız: Ana səhifə - HƏDƏF NƏŞRLƏRİ - Azərbaycan dili, dərs vəsaiti və test bankı

Azərbaycan dili, dərs vəsaiti və test bankı

Azərbaycan dili, Dərs vəsaiti

Şəmil Sadiqov, Arif Əsədov, Elxan Nəcəfov, Azərbaycan dili. Dərs vəsaiti. Bakı: Çaşıoğlu, 2010. -272 s. 

REDAKTORLAR:
Filologiya elmləri doktoru, prof.
T.M.Hacıyev
Filologiya elml
əri namizədi
R.
Ə.İsmayılov
İXTİSAS REDAKTORU:
Filologiya elmləri namizədi
Faiq Şahbazlı

Rəyçilər:
Zülfiyyə Sadıqova (Xırdalan şəhər 7 nömrəli məktəb)
Bəybala Abbaslı (BPKİYİ-nun baş muəllimi)
Sabir Alim (AYB-nin üzvü)
Muradxan Hüseynov (Laçın r.Qozlukənd orta məktəbi)
Korrektorlar:
Turanə Paşazadə
Dizayner: Fərrux Baqvanov

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi proqram və dərsliklər əsasında hazırlanmışdır. Bu vəsait gənc muəllimlər, magistrlər və umumtəhsil məktəblərinin V-XI sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Əsas qaynağı orta məktəb dərslikləri olan bu vəsaitin sonunda orfoqrafiya, orfoepiya, vurğu, omonim, frazeoloji birləşmələr, arxaik sözlər, fleksiyaya uğramış milli sözlər, dialekt sözlər, paronimlər luğətləriylə yanaşı, şəkilçilərin bir çox xüsusiyyətlərinə görə də (omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi, vurğu qəbul etmyən) luğətlər tərtib edilmişdir.
Kitabı indiyə qədər vəsaitlərdənfərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri də odur ki, bütün mövzulara uyğun qeydlər, istisnalar, mubahisəli məsələlər rəngli və xüsusi qrafalarda verilmişdir.

Hədəf Kursları, 2010
Qiyməti-5 manat 60 qəpik

Azərbaycan dili test bankı

 Şəmil Sadiq, Zülfiyyə Sadıqova, Arif Əsədov, Zaur Mustafayev, Elxan Nəcəfov, Azərbaycan dili. Test bankı. Abituriyentlər üçün vəsait. Bakı: Çaşıoğlu, 2010. -364s 

REDAKTORLAR
Aydın Paşayev (Filologiya elmləri namizədi)
Əzizağa Nəcəfzadə (Filologiya elmləri namizədi)
İXTİSAS REDAKTORU:
Şəmil Sadiq (Filologiya elmləri namizədi)
Rəyçilər:
Larisa Yusubova Yasamal rayon A.Hüseynzadə adına 20N-li məktəb-liseyin müəllimi
Nüşabə Hüseynli BPKYİİ-nun əməkdaşı
Korrektorlar:
Arzu Salmanova, Raqifə Əhmədzadə
Dizayner
Fərrux Baqvanov

Vəsait Azərbaycan Respublikası Ümumtəhsil məktəblərinin müvafiq proqram və dərslikləri əsasında hazırlanmışdır.Gənc muəllimlər, magistrlər. 5-11 siniflər, mərkəzləşdirilmiş və qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Kitabda bir çox istisnalar və qeydlər, hər mövzuya uyğun çətin tipli testlərin izahı, V-XI sinif dərsliklərinə aid məntiqə əsaslanan əhatəli, yeni formada, orijinal testlər verilməklə yanaşı, həm hər sinif üzrə, həm də umumi kurs üzrə testlər də öz əksini tapmışdır.
Qiyməti-5 manat 90 qəpik

Sosial şəbəklərdə paylaş!
Yuxarıya qalx