Buraxılış fənləri üzrə MQT 4 mövzuları – 2021/2022 – Azərbaycan bölməsi

Buraxılış mövzuları MQT 4

 

IX sinif

 

Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. Əsas nitq hissələri.

 

İngilis dili

Adverb. Adjective. Tense Form I (simple tenses), sequence of simple tenses, regular/irregular verbs. Tense Form II (present/past continuous, present/past perfect). Grammar Revision (əvvəlki qrammatik mövzuların təkrarı). Vocabulary (V sinif; VI sinif; VII sinif, unit – 10 daxil olmaqla). Listening and Reading Comprehension

 

Rus dili

Антонимы. Синонимы. Падежные окончания прилагательных. Имя числительное. Местоимение

 

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr.  Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsirlər. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar

 

 

X sinif

 

Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. Əsas nitq hissələri.

 

İngilis dili

Adverb. Tense Form I (simple tenses), sequence of simple tenses, regular/irregular. Tense Form II (present/past continuous, present/past perfect). Tense Form III (Future continuous, future perfect, present/past perfect continuous. Grammar Revision (əvvəlki qrammatik mövzuların təkrarı). Vocabulary (V sinif; VI sinif; VII sinif, unit – 8 daxil olmaqla). Listening and Reading Comprehension

 

Rus dili

Антонимы. Синонимы. Падежные окончания прилагательных. Имя числительное. Местоимение. Склонение местоимений.

 

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr.  Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsirlər. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar

 


 

XI sinif

 

Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Üslublar. Söz yaradıcılığı. Əsas və köməkçi nitq hissələri. Söz birləşmələri.

 

İngilis dili

Tense Form III (Future continuous, future perfect, present/past perfect continuous) Tense Sequence.  Prepositions. Exclamatory Sentence. Complex Object. Grammar Revision (əvvəlki qrammatik mövzuların təkrarı). Vocabulary (V sinif; VI sinif; VII sinif; VIII sinif, unit – 1, 2 daxil olmaqla). Listening and Reading Comprehension

 

Rus dili

Антонимы. Синонимы. Падежные окончания прилагательных. Имя числительное. Местоимение. Склонение местоимений.

 

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr. Funksiya və qrafiklər. Triqonometrik funksiyalar. Toplama teoremi. Kompleks ədədlər. Çoxluqlar. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Hərəkət. Oxşarlıq