Buradasınız: Ana səhifə - MƏQALƏLƏR

Kateqoriya arxivləri: MƏQALƏLƏR

Feed Subscription

İsa Hüseynov (İsa Muğanna)

turk_dil_kurumunun_yeni_projesine

İsa Hüseynov (İsa Muğanna) (1928 – 2014) Türk edebiyatının ünlü kalemlerinden biri olan İsa Hüseynov (İsa Muğanna) 86 yaşında vefat etti… İsa Hüseynov, çocukluğu Stalin’in Kollektivleşme, Baskı (Repressiya) ve İkinci Dünya Savaşı yıllarına denk gelen, o yılları çocuk, delikanlı ve genç bir vatansever olarak yaşayan nadir yazarlarımızdan, aydınlarımızdan biri olmuştur. Eserlerinde İkinci Dünya Savaşı’nın acılarını özellikle arka cephe olaylarını lirik-psikolojik ... Davamını oxu »

XVII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının epik şeir nümunələrində süjet qaynaqları

azerbaycanedebiyepikseirnumun

Çoxəsrlik tarixə malik ədəbiyyatımız dünya ədəbiyyatının içərisində özünə məxsus zənginliyi ilə seçilir. Ədəbiyyatımız daha çox özündə şərq ədəbiyyatının təsirlərini yaşadır. Burada diqqəti daha çox cəlb edən süjet ortaqlığıdır . Ortaq süjetlər üzərində qurulan fərqli əsərlər özünəməxsusluğu ilə diqqəti cəlb edir. XVII-XVIII əsr sənətkarları əsərlərinin süjetlərinə görə nə qədər Füzulinin təsiri altında olsalar da, Hind ədəbiyyatından və ərəb-müsəlman ədəbiyyatından da mükəmməl ... Davamını oxu »

Это интересно знать…

ulviyyequs

Правила русского языка сложны и многочисленны, к тому же обильно разбавлены различными исключениями. Порой даже профессиональные лингвисты не могут прийти к согласию, как правильно употреблять то или иное слово. Как тут не растеряться обычному человеку? С другой стороны, если бы языком управляла жёсткая логика, изучать его было бы, наверное, не так интересно… Изучая русский язык мы не перестаём поражаться его величию. А уж сколько ошибок мы себе позволяем… Вот несколько интересных фактов о русском языке.     Русский ... Davamını oxu »

İnteraktiv dərslədə istifadə edilən metod və texnikalar

inteqmetodtest

Təqdimat  Fəal (interaktiv) təlim metodları ilə aparılan dərslərin mühüm elementləeindən biri olan təqdimat şagirdin tədqiqat fəaliyyətinin göstəricisi sayılmalıdır. Bu metod şagirdlərə imkan verir ki, o, tədqiqatın nəticəsini müxtəlif yollarla təqdim edə bilsin, öz fikirlərinidəqiq ifadə etmək, mükəmməl nəticə çıxarmaq bacarığına yiyələnsin. Təqdimata hazırlaşan şagird qrup halında işləyəndə ünsiyyət mədəniyyətinə yiyələnir, fikir bölüşməyi bacarır. Belə olduqda isə onun (onların) hazırladıqları təqdimat ... Davamını oxu »

Mikroprosessorlar

CPU

Kompyuterin əsas hissəsi (“beyni”) mikroprosessordur. Mikroprosessor bir neçə santimetr ölçüdə elektron sxemi olub, kompyuterə daxil olan informasiyanın hesablanmasını və təhlilini, həmçinin müxtəlif əməliyyatları saniyənin milyonda bir hissəsində yerinə yetirir .Mikroprosessor verilənlərin emalını, ötürülməsini və xarici qurğuların idarə edilməsini təmin edən fərdi kompyuterin əsas qurğusudur. Mikroprosessorun əsas səciyyəvi xüsusiyyəti işçi gərginliyi, takt tezliyi, takt tezliyinin daxili çoxaltma əmsalı, keş-yaddaşının tutumu və ... Davamını oxu »

Mikroskopun kəşfi

İlk mikroskop XVI əsrin sonunda Hans Yansen tərəfindən yaradılmışdır. Mikroskop (yunanca “ mikros ” – kiçik, “ skopeo ” – görürəmsözlərindəndir) gözlə görünməyən mümkün olmadığı kiçik obyektlərin və onların hissələrinin  nəzərdən keçirilməsini təmin edən optik cihazdır. Əyri səthlərin bir sıra optik xüsusiyyətlərə malik olması hələ çox qədim zamanlardan Evkilid (Miladdan öncə 300) və Ptolomeyə ( Miladdan öncə 127 – 151 ) də ... Davamını oxu »

Kompyuterlərin yaranma tarixi

Komputer sözü ingilis sözü olub-”computer” hesablayıcı deməkdir.Minlərlə il bundan əvvəlcə hesablama üçün çubuqlardan,daşlardan istifadə olunurdu.1500 il bundan əvvəl ABAK meydana gəlmişdir. Davamını oxu »

Sürətli və effektli oxumaq

Öyrənməyə təsir edən ən vacib amillərdən biri də “sürətli və effektli oxumaq”dır. Sürətli oxumağın yavaş oxumağa nisbətən daha yaxşı qavranıldığı qəbul edilir. Çünki yavaş oxuyarkən diqqət daha tez yayınır.  Yavaş oxuma sürəti dəqiqədə 100-200 söz  Normal oxuma sürəti dəqiqədə 200-250 söz  Sürətli oxuma sürəti dəqiqədə 400-500 söz arasındadır. Davamını oxu »

İmtahanda həyəcanlanırsınız?

İmtahan təcrübəsi qazanmaq İmtahana hazırlaşarkən şagirdin mövzuları öyrənməsi, mövzu ilə bağlı problemləri həll edə bilməsi, onun imtahana hazır olduğunu göstərmir. İmtahanda necə davranılacağı, hansı bölmələrdən başlayıb, hansı bölməyə nə qədər vaxt ayrılacağı müəyyənləşdirilməli, təcrübə qazanılmış şəkildə imtahana girilməlidir. Davamını oxu »

Yuxarıya qalx