Blok imtahanı mövzuları – MQT 2 – Rus bölməsi

I БЛОК IX класс Математика Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношения. Пропорция. Процент. Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители. Основные понятия геометрии. Треугольники. Физика Прямолинейное равномерное и равнопеременное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона. Сила тяжести. Всемирный закон тяготения. Сила упругости. Сила трения. Импульс. Импульс силы. Основы статистики. Химия Общее […]

Blok imtahanı mövzuları – MQT 2 – Azərbaycan bölməsi

I BLOK IX sinif Riyaziyyat Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Fizika Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. Kimya Ümumi təkrar. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə […]

Выпускной 2 – Rus bölməsi

Выпускной 2 IX класс Русский язык Фонетика и графика. Орфография. Орфоэпия. Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие (парные и непарные), шипящие согласные. Алфавит. Обозначение звуков речи на письме. Буквы, не обозначающие звуков речи. Буквы, употребляющиеся в двух функциях (е,ё,ю,я). Правописание безударных гласных (проверяемых, непроверяемых, двойных и чередующихся, беглых). […]

Buraxılış mövzuları 2 – Azərbaycan bölməsi

Buraxılış mövzuları 2 IX sinif Azərbaycan dili Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı İngilis dili Article. Quantifiers. Pronoun I (personal, possessive, object, demonstrative, reflexive). Grammar Revision (əvvəlki qrammatik mövzuların təkrarı). Vocabulary (V sinif; VI sinif, unit – 4, 5 daxil olmaqla). Listening and Reading Comprehension Rus dili Синонимы и антонимы.Имя существительное.Собственные и нарицательные,одушевленные и неодушевленнные имена существительные. […]

82758892
MQT 1 mövzuları – 2021 – Rus bölməsi

I БЛОК IX класс Математика Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношение. Пропорция. Процент. Основные понятия геометрии. Физика Представление механического движения. Прямолинейное равномерное движение. Прямолинейное равноускоренное движение. Средняя скорость. Относительность движения. Период обращения. Частота обращения. Угловая скорость. Линейная скорость. Центростремительное ускорение. Модуль изменения пройденного пути, перемещения и скорости при равноускоренном движении по окружности. Ременная передача. […]

82758892
MQT 1 mövzuları – 2021 – Azərbaycan bölməsi

I BLOK IX sinif Riyaziyyat Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları. Fizika Mexaniki hərəkətin təsviri. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin nisbiliyi. Dövretmə periodu. Dövretmə tezliyi. Bucaq sürəti. Xətti sürət. Mərkəzəqacma təcili. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yol, yerdəyişmə və sürət dəyişməsinin modulu. Qayışlı ötürmə. Mərkəzindən […]

Выпускной 1

IX класс Русский язык Фонетика и графика. Орфография. Орфоэпия. Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие (парные и непарные), шипящие согласные. Алфавит. Обозначение звуков речи на письме. Буквы, не обозначающие звуков речи. Буквы, употребляющиеся в двух функциях (е,ё,ю,я).Правописание безударных гласных (проверяемых, непроверяемых, двойных и чередующихся, беглых). Правописание согласных (проверяемых, […]

Buraxılış mövzuları 1

 IX sinif Azərbaycan dili Fonetika. Səs və hərf. Sait səslər. Saitlərin deyilişi və yazılışı. Ahəng qanunu. Samit səslər. Samitlərin deyilişi və yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu qvə k ilə bitən sözlərin yazılışı və tələffüzü. . Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Vurğu. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Fonetik təhlil. İngilis dili Noun. To be. […]

hedefpedaqoji2021
Hədəf Kurslarında yeni işə başlayan müəllimlər üçün seminar-təlim keçirilmişdir

31 avqust 2021-ci il tarixində Hədəf STEAM Liseyi Nəsimi filialının akt zalında 2021-2022-ci tədris ilində Hədəf Kursları MMC-də fəaliyətə başlayacaq müəllimlərin iştirakı ilə pedaqoji iclas keçirilmişdir. Hər tədris ilinin əvvəlində ənənəvi olaraq keçirilən müəllimlərin “Avqust təlimləri” pandemiya səbəbi ilə bu il 1 gün müddətində, məhdud iştirakçı sayı olmaqla təşkil olundu. Tədbiri giriş sözü ilə açan […]