FDO-9-da düşən sualların izahı

IX Fənlərin Dostluğu Olimpiadasında düşən sualların izahını sizə təqdim edirik:

A VARİANTI: 

B VARİANTI: