IX-X sinif IV qruplar üçün ingilis dili etalonu

  

İngilis dili:    DAEEECEDECDEBEBBBBACCEDAB