Magistr mövzu sınağı – 10 DEKABR

MƏNTİQ

 1. Ədədi ardıcıllıqlar
 2. Şifrələr
 3. İki kənar həddə görə orta həddin tapılması
 4. Əməllər
 5. Ədədlər
 6. Şəkil ədəd arasında əlaqənin tapılması
 7. Sözlə bağlı (verbal) testlər
 8. Cədvəllər
 9. Şəkillər

İNFORMATİKA

 1. İnformatika və onun əsas anlayışları
 2. Say sistemləri
 3. Kompüter və onun texniki təminatı (Hardware)
 4. Alqoritmləşdirmənin əsasları
 5. Proqram təminatı (Software)
 6. Əməliyyat sistemləri və təsnifatı
 7. Microsoft Windows 7. Windows 7 əməliyyat sisteminin əsas obyektləri, onlar üzərində əməliyyatlar. Control panel, axtarış maskaları, standart proqramlar
 8. Word 2010 proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri. Lent (Ribbon) istifadəçi interfeysi. Cəld müraciət paneli (Quick Access Toolbar) və vəziyyət sətri. Mətnin daxil edilməsi və redaktəsi. Mətn sahəsində hərəkət.

İNGİLİS DİLİ

 1. The Noun
  A) countable and uncountable nouns
  B) singular and plural nouns
  C) the possessive forms of the nouns
 2. Quantifiers
 3. The Pronoun
  A) personal, possessive, objective
  B) reflexive, reciprocal, demonstrative
  C) interrogative, indefnite, defining
  D) negative
  E) conjuctive, relative
 4. Numeral