Magistr sınaq mövzuları – 14 Yanvar

Məntiq

 1. Ədədi ardıcıllıqlar
 2. Şifrələr
 3. İki kənar hədə görə orta həddin tapılması
 4. Əməllər
 5. Ədədlər
 6. Şəkil ədəd arasında əlaqənin tapılması
 7. Sözlə bağlı (verbal) testler
 8. Cədvəllər 9.Şəkil əlaqələri
 9. Kublar-fəza fiqurları
 10. Qatlanaraq kəsiklər edilmiş kağızın açılışının tapılması.Fiqurun hissələrinin xəyalən birləşdirilməsi(ayrılması)
 11. Tərəzilər
 12. Sahə və perimetrin tapılması
 13. Qrafiklər

İnformatika

 1. İnformatika və onun əsas anlayışları
 2. Say sistemləri
 3. Kompüter və onun texniki teminatı (Hardware)
 4. Alqoritmləşdirmənin əsasları
 5. Proqram təminatı (Software)
 6. Əməliyyat sistemləri və təsnifatı
 7. Microsoft Windows 7.Windows 7 əməliyyat sisteminin əsas obyektləri, onlar üzərində əməliyyatlar.Control panel, axtarış maskaları, standart proqramlar
 8. Word 2010 proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri.Lent (Ribbon) istifadəçi interfeysi. Cəld müraciət paneli (Quick Access Toolbar) və vəziyyət sətri. Mətnin daxil edilməsi və redaktəsi. Mətn sahəsində hərəkət.
 1. Excel 2010 elektron cədvəlinin komponentləri. Düsturların daxil edilməsi və redaktəsi. Funksiyalar. Funksiya kateqoriyaları.Excel 2010 elektron cədvəlinin əsas funksiyaları
 1. Microsoft PowerPoint 2010 elektron təqdimat proqramı. PowerPoint elektron təqdimat proqramının təyinatı və əsas xüsusiyyətləri.PowerPoint 2010 proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri.

İngilis dili

 1. The Noun;
 2. A) countable and uncountable nouns
 3. B) singular and plural nouns
 4. C) the possessive forms of the nouns
 5. Quantifiers
 6. The Pronoun;
 7. A) personal, possessive, objective
 8. B) reflexive, reciprocal, demonstrative
 9. C) interrogative, indefnite, defining
 10. D) negative
 11. E) conjuctive, relaive
 12. Numeral
 13. Adjective. Adverb
 14. Preposition

Rus dili

 1. Имя существительное
 2. Имя прилагательное
 3. Имя числительное
 4. Фразеологизмы
 5. Антонимы
 6. Синонимы