Magistrlar üçün MQT mövzuları – 26 Noyabr

MƏNTİQ

1.Ədədi ardıcıllıqlar
2.Şifrələr
3.İki kənar hədə görə orta həddin tapılması
4.Əməllər
5.Ədədlər
6.Şəkil ədəd arasında əlaqənin tapılması
7.Sözlə bağlı (verbal) testler
8.Cədvəllər

İNFORMATİKA

1. İnformatika və onun əsas anlayışları
2. Say sistemləri
3. Kompüter və onun texniki teminatı (Hardware)
4. Alqoritmləşdirmənin əsasları
5. Proqram təminatı (Software)
6. Əməliyyat sistemləri və təsnifatı
7. Microsoft Windows 7.Windows 7 əməliyyat sisteminin əsas obyektləri, onlar üzərində əməliyyatlar.Control panel, axtarış maskaları, standart proqramlar

İNGİLİS DİLİ

1. The Noun :
A) Countable and uncountable nouns
B) Singular and plural nouns
C) The possessive forms of the nouns
2. Quantifiers
3. The Pronoun :
A) Personal, possessive, objective
B) Reflexive, reciprocal, demonstrative
C) İnterrogative, indefnite, defining
D) Negative
E) Conjuctive, relative

RUS DİLİ

Имя существительное.
Склонение имен существительных.
Несклоняемые и разносклоняемые слова.
Единственное и множественное число имен существительных