MQT-2 magistr imtahanına düşəcək mövzuların siyahısı

Məntiq:

1. Ədədi ardıcıllıqlar

2. Şifrələr

3. İki kənar həddə görə orta həddin tapılması

4. Əməllər

5. Ədədlər

6. Şəkil ədəd arasında əlaqənin tapılması

7. Cədvəllər

8. Anaqram

9. Analogiya

10. Məsələlər

 

İnformatika:

1. İnformatika və onun əsas anlayışları

2. Say sistemləri

3. Kompüter və onun texniki təminatı

4. Alqoritmlər

5. Proqram  təminatı (Software)

 

İngilis dili :

1. Noun

2. The Article

3. Pronoun

4. Lexics

 

Rus dili :

1 Фразеологизмы.Синонимы.Антонимы.Переносное значение слов.

2.Паронимы.

3.Толкование слов.

4.Найти соответствие.

5.Перевод.Составить текст,предложение.Дополнение диалогов.

6.Имя существительное.Падежи.Оканчание существительных.

7.Предлоги.

8.Наречие.