Növbəti tədris ili üçün 07.06.2015 tarixində Hədəf Kursuna keçirilən “Müəllim qəbulu” imtahanının cavabları.

Student filling out answers to a test with a pencil.

ETALON MÜƏLLİM QƏBULU İMTAHANI_07_06_2015

AZ.BÖLMƏSİ

ƏDƏBİYYAT VƏ                CBDCCBEDBABAADCBEDACACADE

AZ.DİLİ                                CBACABEBECBDBEBBABCDE

İNGİLİS DİLİ                      DEDBCEAADBCCDBEECCACCEDEB

TARİX                                   DEDEDEBECDEEECEEBEDDD

FİZİKA                                  ADBEBEDECCBCDAAEDEDBD

KİMYA                                  BCEBBEABBEDCBCABDEDEA

RİYAZİYYAT                       CDCECDCDCCEBDCDAECEAC

İNFORMATİKA                 CDDBADCBCDBCEDADEBCEACBDC

MƏNTİQ                               ACEDABCEBDDBCBEEEDABDAECC

COĞRAFİYA                        DCEDADECCBDACCCECCBAE

RUS DİLİ                              CABDAEDEBEBCECACCDACAADEA

BİOLOGİYA                         EBDCEBCAEBBDBEEEDCEAA

AÇIQ SUALLAR:

AZ.DİLİ:                                72. 3  4  5;  73. 2  4; 74. 4;  75. 1-a,c,e; 2-b,d

KİMYA:                                 72. 69,3; 73. 1  3 4; 74. 24,3; 75. 1e; 2d; 3a

BİOLOGİYA                         72. 36; 73. 53862; 74. 15; 75. 1-d; 2-a; 3-b,c,e

TARIX:                                  97. 1  2; 98. 1  4; 99. 3  2  1; 100. 1d; 2b

COĞRAFİYA:                      97. 1028;  98. 2 3 5; 99. 3  5  6; 100. I – b,d; II – a; III – c,e

FİZİKA                                 97. 250; 98. 24; 99. 34;  100. 1-a, e; 2-b, d; 3-c

RİYAZİYYAT                      122. 225; 123. 6;  124. 5005; 125. 1-e; 2-c,d; 3-b

 

RUS BÖLMƏSİ 

RUS DİLİ VƏ                       DACCAEDCDCBBDDACCEACACBCD

ƏDƏBİYYAT                       ACDADBDDABADECDCDBBBBBCAA

TARİX                                   BCEDCAADBBEDBEACBCECA

KİMYA                                  BBCDAAAAAABCBCBBDDACE

FİZİKA                                  A*CDAAEDBBDEDCEDBEBEC

BİOLOGİYA                         DAEBADABBCADDEEEDDACE

RİYAZİYYAT                       ADBCAEACDAEADBAEDCABC

COĞRAFİYA                        CDEBBCDBADDDADDAAEBAC

 

AÇIQ SUALLAR:

 

KİMYA:                                 72. 1,5; 73. 4,8; 74. 0,5; 75. 1-d; 2-b; 3-a

BİOLOGİYA:                       72. 1 4 6; 73. 2  4; 74. 1 3 6; 75. 1-a; 2-b; 3-c,e

TARİX:                                  97. 1 3 4; 98. 2 1 3 4; 99. 1 4; 100. 1b; 2a; 3c

FİZİKA:                                 97. 75; 98. 2,5; 99. 2  3  6; 100. 1b; 2ac; 3de

COĞRAFİYA:                       97. 4,5;98. 2  3  5; 99. 1  3  5; 100. 1 – a,e; 2 – c; 3 – b,d

RİYAZİYYAT:                      122. 13; 123. 480; 124. 1; 125. 1-b,e 2-a,d  3-c